SOUKROMÍ

Zásady ochrany osobních údajů

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Pokud to neposkytnu, nebude to mít žádné důsledky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou poskytnuty žádné další informace.
"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.
Pokaždé, když přistupujete na naše webové stránky, jsou údaje o používání přenášeny k nám nebo našemu poskytovateli webových hostitelů / IT služeb vaším internetovým prohlížečem a uloženy v protokolových datech (tzv. Soubory protokolu serveru). Tato uložená data zahrnují na.B příklad název stránky, na kterou jste přistupovali, datum a čas načtení, IP adresu, množství přenášených dat a žádajícího poskytovatele. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšení naší nabídky.


Kontakt

Odpovědná osoba
Kontaktujte nás na vyžádání. Kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování údajů naleznete v našem tiráži.

Proaktivní kontakt zákazníka e-mailem
Pokud nás kontaktujete e-mailem z vlastní iniciativy, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti o kontakt.
Pokud kontakt slouží k realizaci předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmů o koupi, příprava nabídek) nebo se týká smlouvy již uzavřené mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR.

Pokud se na nás obrátíme z jiných důvodů, provádí se toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na zpracování a zodpovězení Vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje pak budou smazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

Sběr a zpracování při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.

Pokud kontakt slouží k realizaci předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmů o koupi, příprava nabídek) nebo se týká smlouvy již uzavřené mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR. Pokud se na nás obrátíme z jiných důvodů, provádí se toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na zpracování a zodpovězení Vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje pak budou smazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.


Objednávky zákaznického účtu

Účet
Při otevření zákaznického účtu shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu, který je v něm uveden. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš zážitek z nakupování a zjednodušit zpracování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s Vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás upozorníte, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

Shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů při zadávání objednávek
Při objednávce shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění a zpracování Vaší objednávky a pro zpracování Vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí tohoto ustanovení znamená, že nelze uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech striktně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu údajů je omezen na minimum.


Ohodnocení

Logo webových stránek pro recenze zákazníků Google
Na našich webových stránkách je logo webových stránek pro recenze zákazníků společnosti Google společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Integrace slouží k zobrazení počtu a výsledků našich dosud získaných hodnocení prostřednictvím googlu a inzerce účastí v tomto programu.
Aby bylo možné zobrazit logo na našich webových stránkách a zobrazovat vám personalizované reklamy na Googlu, google používá soubory cookie. Mimo jiné: Vaše IP adresa bude zpracována a předána společnosti Google.

Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/  (https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/).

Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na optimálním marketingu našich nabídek prostřednictvím prezentace již obdržených zákaznických recenzí. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení inzerce na Googlu. Pokyny naleznete v části https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de  (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de). Alternativně můžete zabránit používání souborů cookie poskytovateli třetích stran vyvoláním deaktivační stránky iniciativy Network Advertising Initiative v části https://www.networkadvertising.org/choices/  (https://www.networkadvertising.org/choices/) a implementací dalších informací o odhlášení, které jsou zde uvedeny.Další informace o podmínkách použití a ochraně dat při používání zákaznických recenzí Google naleznete v https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html  (https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html) a https://policies.google.com/privacy?hl=de  (https://policies.google.com/privacy?hl=de).


Nástroj pro hodnocení hodnocení zákaznických recenzí Google
Pro naše webové stránky používáme nástroj pro hodnocení zákaznických recenzí google společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Po vaší objednávce bychom vás chtěli požádat, abyste ohodnotili a komentovali svůj nákup od nás. Za tímto účelem vás budeme kontaktovat e-mailem pomocí modulu Google pro přihlášení k průzkumu. Mimo jiné mohou být společnosti Google zpracovány a předány následující informace: Podrobnosti objednávky (e.B. ID objednávky, země dodání, předpokládané datum dodání, GTIN objednaných produktů) a také vaše e-mailová adresa.Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/  (https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/) a https://business.safety.google/adscontrollerterms/  (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Zpracování probíhá na základě čl. 6 (1) (a) GDPR s vaším souhlasem za předpokladu, že jste výslovně souhlasili se zveřejněním vašich údajů a přijetím žádosti o vyhodnocení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.
Další informace o podmínkách použití a ochraně dat při používání zákaznických recenzí Google naleznete v https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html  (https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html) a https://policies.google.com/privacy?hl=de  (https://policies.google.com/privacy?hl=de).


Správa zboží poskytovatele přepravních služeb

Přeposlání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informaci o stavu přepravy
Vaši e-mailovou adresu předáme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím výslovně souhlasili v procesu objednávání. Účelem převodu je informovat vás e-mailem o stavu přepravy. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s Vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám nebo přepravní společnosti, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Použití externího systému řízení zboží
Pro zpracování smluv používáme systém správy zboží jako součást zpracování objednávek. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s objednávkou zaslány na
Reybex EDIT Systems GmbH, Harkortstr. 63, 45145 Essen
přenášené.


Platba

Použití PayPal
Všechny transakce PayPal podléhají zásadám ochrany osobních údajů PayPal. Ty naleznete v části https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full  (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)Koláčky

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel přistupuje k webové stránce, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni před nastavením souborů cookie a rozhodnout o přijetí jednotlivě, jakož i zabránit ukládání souborů cookie a přenosu obsažených údajů. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli vymazat. Rádi bychom však upozornili na to, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Pod následujícími odkazy se dozvíte, jak spravovat soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích (včetně jejich deaktivace):
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de  (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen  (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)


Technicky nezbytné soubory cookie

Není-li v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem toho, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie navíc umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabídnout bez použití souborů cookie. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na zajištění optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

Použití Správce souhlasu
Používáme nástroj pro správu souhlasu Consentmanager společnosti Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko; "Správce souhlasu").
Nástroj vám umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím webových stránek, zejména s nastavením souborů cookie, a využít svého práva na odvolání pro již udělené souhlasy.
Účelem zpracování údajů je získání a zdokumentování potřebných souhlasů se zpracováním údajů a tím splnění zákonných povinností.K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Mimo jiné mohou být shromažďovány a přenášeny do Consentmanager následující informace: datum a čas volání stránky, informace o prohlížeči, který používáte, a zařízení, které používáte, anonymizovaná IP adresa, údaje o přihlášení a odhlášení. Tyto údaje nebudou předány jiným třetím stranám.
Zpracování údajů probíhá za účelem splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm.c GDPR.
Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Consentmanager naleznete na adrese: https://www.consentmanager.net/privacy.php  (https://www.consentmanager.net/privacy.php)


Analýza sledování reklamy

Používání služby Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která je zodpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně údajů.Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem bude společnost Google používat informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Mimo jiné mohou být shromažďovány následující informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o prohlížeči, který používáte, a zařízení (zařízení), které používáte, navštívené stránky, adresa URL odkazujícího serveru (webová stránka, prostřednictvím které jste navštívili naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.Služba Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované tímto o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks  (https://policies.google.com/privacy/frameworks) a https://business.safety.google/adsprocessorterms/ . (https://business.safety.google/adsprocessorterms/) K vašim datům mají přístup jak Google, tak vládní agentury USA. Vaše data může společnost Google propojit s dalšími údaji, jako je vaše historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o používání jiných zařízení a jakékoli další údaje, které o vás společnost Google má.

Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na potřebách založeném a cíleném designu webových stránek. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

Můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de   (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání údajů službou Google Analytics napříč zařízeními, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Soubory cookie pro odhlášení zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Musíte se odhlásit ze všech systémů a zařízení, které používáte, aby to mělo komplexní účinek. Pokud vymažete soubor cookie pro odhlášení, budou žádosti odeslány společnosti Google znovu. Pokud kliknete sem, bude nastaven soubor cookie pro odhlášení: Zakázat Službu Google Analytics (javascript:gaOptout()). 
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete v https://www.google.com/analytics/terms/de.html  (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) nebo https://www.google.de/intl/de/policies/  (https://www.google.de/intl/de/policies/), jakož i v https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Používání měření konverzí Google Ads
Na našich webových stránkách používáme online reklamní program "Google Ads" a v této souvislosti sledování konverzí (hodnocení akcí návštěvy). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která se podílí na zpracování vašich údajů a dodržování příslušnýchZákony o ochraně osobních údajů.
Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Neexistuje tedy možnost, že by soubory cookie mohly být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků reklamy.Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají za účelem vytváření statistik konverzí. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostáváme však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele.
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks  (https://policies.google.com/privacy/frameworks) a https://business.safety.google/adscontrollerterms/  (https://business.safety.google/adscontrollerterms/). Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem cílit na návštěvníky stránek zájmově zaměřenou reklamou. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení inzerce na Googlu. Pokyny naleznete v tématu https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de  (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de) Alternativně můžete zabránit používání souborů cookie poskytovateli třetích stran vyvoláním deaktivační stránky iniciativy Network Advertising Initiative v části https://www.networkadvertising.org/choices/  (https://www.networkadvertising.org/choices/) a implementací dalších informací o odhlášení, které jsou zde uvedeny. Poté nebudou zahrnuty do statistik sledování konverzí.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/  (https://www.google.de/policies/privacy/)Zásuvné moduly a různé

Používání Správce značek Google
Používáme Google Tag Manager společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která je zodpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně údajů.Tato aplikace spravuje javascriptové tagy a HTML tagy, které slouží zejména k implementaci sledovacích a analytických nástrojů. Zpracování údajů slouží k návrhu a optimalizaci našich webových stránek na základě potřeb.
Samotný Správce značek Google soubory cookie neukvaluje ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete zde (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html).

Používání sociálních pluginů prostřednictvím "Shariff"
Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí. Abychom vám udrželi kontrolu nad vašimi údaji, používáme tlačítka "Shariff" bezpečná pro ochranu osobních údajů.
Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vytvořeny žádné odkazy na servery sociálních sítí a v důsledku toho nebudou přenášeny žádné údaje."Shariff" je vývoj specialistů počítačového časopisu c't. Umožňuje větší soukromí na internetu a nahrazuje obvyklá tlačítka "sdílet" sociálních sítí. Více informací o projektu Shariff naleznete zde https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html  (https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html).
Pokud kliknete na tlačítka, objeví se vyskakovací okno, ve kterém se můžete přihlásit se svými údaji u příslušného poskytovatele. Teprve po tomto aktivním přihlášení z vás bude navázáno přímé spojení se sociálními sítěmi.Přihlášením udělujete souhlas s přenosem vašich údajů příslušnému poskytovateli sociálních médií. Mimo jiné je přenášena jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace budou také přiřazeny k vašim příslušným profilům. Tomuto přiřazení můžete zabránit pouze odhlášením ze svých účtů sociálních médií před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek. Následující sociální sítě jsou integrovány prostřednictvím funkce "Shariff".
Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v propojených informacích o ochraně údajů poskytovatelů.

AddThis of Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA) https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy  (https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de  (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de) 


Facebook společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php  (https://www.facebook.com/policy.php)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Instagram společnosti Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) https://help.instagram.com/155833707900388  (https://help.instagram.com/155833707900388)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de  (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).

Pinterest společnosti Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy  (https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise.

Twitter of Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy  (https://twitter.com/privacy)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise.

Xing of XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk)
https://www.xing.com/privacy  (https://www.xing.com/privacy)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de  (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).


Používání google reCAPTCHA
Používáme službu reCAPTCHA společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která je zodpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně údajů. Účelem dotazu je rozlišit vstup člověka nebo automatizovaného strojového zpracování.Za tímto účelem bude váš vstup přenesen do společnosti Google a tam znovu použit. Kromě toho bude společnosti Google předána IP adresa a případně další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje zpracovává společnost Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby je také předává do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodné záruky ochrany osobních údajů dostupné na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks  (https://policies.google.com/privacy/frameworks).
Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na ochraně našich webových stránek před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html  (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) a https://www.google.com/privacy  (https://www.google.com/privacy).

Používání GoogleMaps
Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání map GoogleMaps od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem odpovědným za vaše údaje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která je zodpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně údajů.
Funkce umožňuje vizuální reprezentaci geografických informací a interaktivních map. Google také shromažďuje, zpracovává a používá data od návštěvníků webových stránek při přístupu na stránky, ve kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps.Vaše údaje mohou být také přenášeny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze dne Na základě rozhodnutí Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks  (https://policies.google.com/privacy/frameworks).
Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 s. 1 TMG. Zpracování vašich osobních údajů probíhá dne Základ čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na potřebách založeném a cíleném designu webových stránek. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google v části https://www.google.com/privacypolicy.html  (https://www.google.com/privacypolicy.html). Zde máte také možnost změnit nastavení v centru ochrany údajů, abyste mohli spravovat a chránit své údaje zpracovávané společností Google.

Práva subjektů údajů a doba uchovávání

Doba skladování
Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným, zejména daňovým a obchodním dobám uchovávání a poté po uplynutí této doby vymazány, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

Práva subjektu údajů
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle článků 15 až 20 GDPR následující práva: Právo na informace, na opravu, výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle článku 21 (1) GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě článku 6 (1) (f) GDPR a proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
V souladu s článkem 77 GDPR máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Na základě námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

naposledy aktualizováno: 27/10/2020